Bravissimo Agency

Integritetspolicy

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter när du kommer i kontakt med oss. Vi hanterar personuppgifter utifrån GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Bravissimo Agency AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter hos oss.

Våra uppgifter:
Bravissimo Agency AB
Org.nr: 556545-4583
Adress: Sjöcronas gata 5, 291 53 Kristianstad
Telefonnummer: +46 (0)44-282050
E-post: info@bravissimo.se

Om du vill begära ut ett utdrag av dina personuppgifter gör du det skriftligt till ovanstående adress. Det gäller också om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar att bli raderad från vårt kundregister. Vänligen hör av dig om du undrar något.

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter behandlas och sparas av oss för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, ta kontakt eller ge den information som efterfrågas. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådan som du direkt eller indirekt lämnar till oss när du tar en kontakt med oss.

De uppgifter vi kan samla in och behandla är uppgifter som namn, telefonnummer, e-post och adressuppgifter. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa. Vi avser att behandla uppgifterna så länge du är kund eller önskar att ta del av vår information eller erbjudanden.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktig har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Cookiepolicy

www.bravissimo.se som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

Cookies för prestanda
Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar. Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt. Vi använder oss också av pixeltaggar för att jobba med segmenterad marknadsföring. På så sätt kan vi säkerställa att du som användare nås av relevant information från oss.

All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies
Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Om du vill ha mer information om hur detta går till, kan du söka i webbläsarens hjälpinformation.

Allmänna villkor - Våra kurser

Vad ingår i kursen?
I kursavgiften ingår genomförande av kurs, dokumentation av kursens innehåll samt kursintyg. Vid halvdagskurser ingår fika, vid heldagskurser ingår både lunch och fika.

När är sista anmälan?
Vi har ingen sista anmälan. Du kan i lugn och ro anmäla dig och dina kollegor så länge det finns platser kvar på kursen. Kontakta oss för information om antal lediga platser.

Samma vecka som din anmälan registrerats hos oss, skickar vi fakturan på deltagaravgiften. Du betalar för kursen i förskott, med 30 dagars betalningsfrist.

Jag har blivit sjuk eller fått förhinder – vad gör jag?
Vet du på förhand att du inte kan delta på din inbokade kurs, kan din plats överlåtas till en kollega inom ditt företag fram till och med datum för kursstart. Kollegans namn, telefonnummer och e-post ska då uppges till Bravissimo, så att vi kan ändra registreringen innan kursen börjar. Meddela oss detta via e-post till info@bravissimo.se

Om du inte har någon som kan ta din plats, kan du inom 14 dagar före kursstart be om att flyttas till ett annat kursdatum, byta till en liknande kurs eller be om att få ett värdebevis på motsvarande kursavgift. Vid mindre än 14 dagar till kursstart och du inte har någon som kan ta över din plats, är det dessvärre inte möjligt att få kompensation.

Vad gäller om en kurs blir inställd?
I det osannolika fall att en kurs behöver ställas in, på grund av för få deltagare eller andra förhållanden som ligger utom vår kontroll, sker följande: Bravissimo ger besked via e-post till deltagarna och upplyser om orsaken. Bravissimo erbjuder samma kurs vid ett senare datum, eller en annan kurs hos Bravissimo till motsvarande värde (+/- 1 000 kr). Om ingen av ovan punkter är aktuella för dig kommer du att få ett värdebevis motsvarande betald kursavgift för kursen.

Bravissimo är inte ersättningsskyldig gällande kostnader för flygbiljetter, hotell eller liknande i händelse av att en kurs måste ställas in.

Jag har fått ett värdebevis – hur funkar det?
Om du har fått ett värdebevis från Bravissimo kan du registrera dig på en ny kurs, när som helst inom tolv månader från startdatumet för den ursprungliga kurs du varit anmäld till. Giltighetstiden för värdebeviset löper ut efter tolv månader.

Du kan anmäla dig till en kurs med ett värde motsvarande värdebeviset. Om du vill anmäla dig till en dyrare kurs kommer Bravissimo att fakturera dig för mellanskillnaden. Anmäler du dig till en billigare kurs krediteras dessvärre inte mellanskillnaden.

Värdebeviset är inte personligt. Det gör att det kan nyttjas av en kollega om du själv inte har möjlighet att använda det.

Är du osäker på om ditt värdebevis är giltigt eller inte?
Vänligen kontakta oss på Bravissimo.

Användning av media digitalt

Det förekommer att Bravissimo fotograferar och filmar vid särskilda evenemang, exempelvis kundmöten och mässor. Detta material kan komma att användas på företagets hemsida och andra digitala medier, i syfte att marknadsföra företaget. I händelse av att du förekommer på bilder eller i film och inte vill synas, har du rätt att invända mot din närvaro. Vid önskemål om att inte synas i informations- och marknadsföringsmaterial från Bravissimo, vänligen ta kontakt med oss. Allt material där du förekommer kommer då att redigeras, ersättas eller raderas.

Webbhosting hos Bravissimo

Vi hanterar ingen okrypterad personuppgiftsdata på våra servrar. Det säkerställer hanteringen av den data vi tar emot och friskriver oss från kravet av en anpassad policy kring hantering av personuppgiftsdata inom ramen för GDPR.

Domänregistrering

Bravissimo Agency AB tillhandahåller ingen egen domänregistrering. I de fall där Bravissimo är behjälpliga att registrera domän åt kund hos extern registrator gäller således utvald leverantörs allmänna villkor för hantering av personuppgifter. I de fall där Bravissimo registrerar domän hos extern registrator åt kund i fall av att Bravissimo Agency AB står som ägare, så delges inga personuppgifter. Har du en domän registrerad via oss och har frågor kring hantering av dina uppgifter, vänligen hör av dig för vidare information kring registrator och delgiven personuppgiftsdata.

Nyhetsbrev

Genom att registrera en prenumeration samtycker du till vår policy kring nyhetsbrev. Du kommer att få nyhetsbrev och/eller inbjudningar via e-post från oss på Bravissimo Agency AB. De personuppgifter vi samlar in om dig är din e-postadress, och den kommer inte användas för några andra ändamål än våra nyhetsutskick.

Bravissimo Agency AB kommer inte lämna ut din persondata till någon tredje part än vårt underbiträde Get a Newsletter, som vi använder för nyhetsbreven. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick och rätta de uppgifter vi sparar om dig via en avregistreringslänk i nyhetsbreven.

 

Kontakt

Vi skapar kommunikation och digitala lösningar som gör skillnad.
Fyll i om du vill bli kontaktad av oss via telefon eller e-post:

Jag godkänner att Bravissimo sparar information om mig. Läs mer här.

TACK

Vi har tagit emot dina uppgifter och kommer att kontakta dig så fort vi har möjlighet.

Bravissimo är Årets Byrå Sverige 2020

Bravissimo har högst Nöjd Kund-index i hela branschen med snittpoäng 9,4 av 10 och är ”Best practise” i Kunskap om varumärken, Administrativa rutiner, Utvärdering av samarbetet, Leveranssäkerhet, Affärsnytta och Effekt för pengarna.